FRDS a lansat apelul „Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc”

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de Operator de Program pentru Programul „Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locala), finantat din Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, a lansat miercuri, 12 decembrie 2018, apelul de propuneri de proiecte „Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc”.

Apelul vizeaza cresterea gradului de incluziune sociala a copiilor si tinerilor din Romania si va finanta proiecte care vor contribui la asigurarea accesului acestora la o educatie de calitate, echitabila si incluziva, in raport cu nevoile fiecaruia. Proiectele finantate vor fi implementate la nivel regional sau national si se vor adresa copiilor si tinerilor in situatii de risc de abandon scolar/ parasire timpurie a scolii si celor cu cerinte educationale speciale (CES). Solicitantii eligibili sunt entitatile publice si organizatiile neguvernamentale (ONG).

Proiectele vor include masuri de sprijin pentru combaterea si prevenirea abandonului scolar/parasirii timpurii a scolii, precum activitati de identificare si monitorizare a copiilor si tinerilor in situatii de risc, sprijin educational pentru stimularea participarii sau reintegrarii scolare (mediere scolara, consiliere si orientare vocationala, activitati de alfabetizare, „scoala dupa scoala”, „a doua sansa” s.a.), servicii sociale, sprijin material s.a.

De asemenea, in vederea implementarii de masuri de sprijin pentru copiii si tinerii cu CES si/sau dizabilitati, sunt sustinute activitati de facilitare a identificarii si remedierii dificultatilor de invatare si psihocomportamentale, de ingrijire, asistenta si abilitare/reabilitare, servicii educationale, educativ-complementare, sociale si de socializare, desfasurate in forme de invatamant de masa, in contexte atipice (la domiciliu, in spitale etc.) sau in forme de invatamant special ori in relatie cu acestea.

Alte activitati vor viza dezvoltarea resurselor umane din unitatile de invatamant si din sfera serviciilor sociale pe teme legate de educatia incluziva, imbunatatirea infrastructurii educationale si sociale, campanii de informare s.a.

Proiectele finantate in cadrul acestui apel vor aduce un impact semnificativ in viata utilizatorilor de servicii, urmand ca cel putin 4.400 de copii sau tineri aflati in risc de parasire timpurie a scolii si 440 de copii sau tineri cu CES sa primeasca servicii de suport, 1.800 de copii sau tineri sa isi imbunatateasca participarea scolara, 1.600 de parinti sa primeasca servicii de sprijin, iar 1.260 de cadre didactice sa fie instruite in ceea ce priveste lucrul cu copii si tineri in situatii de risc de abandon scolar sau cu cei cu CES.

In total, suma alocata apelului este de 8.581.978 euro, provenita din Granturile Norvegiene 2014-2021 (85%) si cofinantare publica (15%).

Valoarea minima a grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect este de 500.000 euro, iar cea maxima este de 1.500.000 euro.

Termenul limita de depunere a proiectelor este 4 aprilie 2019. Intreaga documentatie aferenta apelului este disponibila AICI.This entry was posted in Special. Bookmark the permalink.

Comments are closed.