Prima Școală de vară de Știință și Tehnologie, dedicată elevilor și profesorilor, și-a deschis porțile în cadrul Platformei de la Măgurele

Universitatea din București, în parteneriat cu Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară – Horia Hulubei (IFIN-HH) și cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), a deschis prima ediție a Școlii de vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele, desfășurată sub egida Comunității Educație pentru Științe.

Deschiderea Școlii de vară a avut loc luni, 27 august 2018, în sala de festivități a Institutului de Fizică și Inginerie Nucleară – Horia Hulubei, pentru elevi, iar joi, 30 august 2018, la Biblioteca Institutului Național de Fizică a Pământului, pentru profesori.

La festivitățile de deschidere au luat cuvântul: Romiță Iucu, prorector Universitatea din București, acad. Nicolae Victor Zamfir, Directorul Institutului de Fizică și Inginerie Nucleară – Horia Hulubei, Constantin Ionescu, Director General INFP, Virgil Băran, Universitatea din București, Marian Petrache, Președintele Consiliului Județean Ilfov și reprezentantul IFIN-HH.

Cursurile, destinate atât elevilor de liceu, cât și cadrelor didactice care predau discipline STEM în învățământul secundar gimnazial și liceal, s-au desfășurat în perioada 27 august – 3 septembrie 2018 și au fost organizate în două secțiuni. Prima, dedicată elevilor de liceu, i-a implicat direct în prelegeri, exerciții de laborator, experimente și în testarea unui spectru larg de tehnici de cercetare, iar cea de a doua, dedicată profesorilor, le-a oferit acestora oportunitatea de a descoperi resurse pe care le vor putea utiliza în cadrul procesului didactic.

Tematicile de cercetare propuse participanților au cuprins domeniile fizică și inginerie, automatizări și aplicații, științele vieții și ale mediului și tehnologii digitale în cercetare precum: dezvoltarea de ansamble cu interfață Internet of Things (IoT) pentru facilități experimentale, observații ale efectelor medicamentelor asupra celulelor tumorale expuse la radiații ionizante, analize privind comunicarea în lumea animalelor, aplicații ale inteligenței artificiale în analiza datelor științifice, prepararea și caracterizarea structurilor nanometrice cu aplicabilitate în electronică și optoelectronică, astrofizică – galaxii și găuri negre, comportamentul sistemului teren-structură în timpul cutremurelor, sisteme de procesare cu plasmă pentru modificarea suprafețelor etc.

Astfel, peste 50 de profesori și elevi de liceu și-au putut dezvolta orizontul profesional de specialitate cu teme actuale și relevante, au experimentat cercetarea științifică, lucrând la propriile proiecte de cercetare sub îndrumarea mentorilor. Formatorii și mentorii școlii de vară sunt cercetători, cadre didactice din învățământul preuniversitar și universitar din domeniile STEM (știință, tehnologii, inginerie, matematică), din științele educației, precum și din alte specializări, abordările fiind de tip integrat.

Partenerii evenimentului sunt Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP), Institutul Național de Fizică a Materialelor (INFIM), Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și a Radiațiilor (INFLPR), Institutul de Științe Spațiale (ISS), Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronică (INOE).

Școala de vară de la Măgurele este un proiect co-finanțat prin Fondul Științescu București, gestionat de Fundația Comunitară București și cu susținerea Asociației „Măgurele Science Park”.

Mai multe informații cu privire la eveniment pot fi accesate pe site-ul Școlii de vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele, iar agenda completă a evenimentului poate fi consultată aici.

This entry was posted in Liceal and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.